20.06 – Wedstrijd Eeklo

De leidraad in dit schetsontwerp is om, binnen de gekende grenzen, een straat- of wijkbeeld te creëren waarbij elke woning zijn eigen identiteit heeft. Dit zonder de cohesie met de overige woningen te verliezen en een aanknopingspunt te bieden voor toekomstig ontwikkelingen. Bij het bestuderen van de inplantingsplannen… Read More