20.06 – Wedstrijd Eeklo

De leidraad in dit schetsontwerp is om, binnen de gekende grenzen, een straat- of wijkbeeld te creëren waarbij elke woning zijn eigen identiteit heeft. Dit zonder de cohesie met de overige woningen te verliezen en een aanknopingspunt te bieden voor toekomstig ontwikkelingen.

Bij het bestuderen van de inplantingsplannen valt ons de mathematische verkaveling hard op. Het rechtlijnig invullen van de verschillende kavels zal een monotoon straatbeeld opleveren zonder identiteit en dat willen we vermijden.

Op het niveau van een bouwblok van twee of drie aaneengesloten woningen zien we dit als het uitwerken van een statische  sokkel met een dynamische bovenbouw.

1. De basis van de bouwblok wordt uitgevoerd in een sterke sokkel in gevelsteen. Deze sokkel heeft een dubbele functie. Enerzijds als een  neutraal, duurzaam en herkenbaar element op maat van de mens. Anderzijds biedt de sokkel geborgenheid door strategische openingen en uitsparingen te voorzien die de nodige privacy naar de straat toe  waarborgen.

2.  De bovenbouw bestaat daarentegen uit verschillende dakvormen uitgevoerd in dezelfde leien maar met verschillende kleurtinten. De dakvorm kan op zo’n manier worden aangepast dat het de mogelijkheid biedt om identiteit te geven aan elke woning, licht en zicht binnen te brengen en te variëren met het gewenst aantal slaapkamers.

 

 

3.  Een laatste factor om een kwalitatieve duurzame buurt te creëren is de relatie aan te gaan met de omgeving. Dit komt tot uiting in de voortuinzone. De verharding wordt minimaal uitgevoerd en dwars op de straat zodat bij het binnenrijden van de straat het ecologisch verantwoord verwilderde groen primeert.

=>

De relatie tussen de sokkel, bovenbouw en voortuinzone resulteert in een spel van samenhang en diversiteit.

=>

Samenhang door éénzelfde schaal, korrel en materialisatie (gevelsteen en leien) van de woningen. Een sterke sokkel in samenspel met groen en openingen om een privacy-gradiënt naar het straat toe te bekomen.

 

Doel

Architecturale eenheid en samenhang door middel van de sokkel, de materialisatie, de inplanting, de vormentaal,… Maar toch door een eenvoudig vormenspel van het dak, unieke woningen te realiseren met een frisse en dynamische uitstraling zonder te vervallen in de pastiche.

Minimale en abstracte beeldtaal die zich moeiteloos aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving.

Door steeds éénzelfde opbouw te voorzien, vereenvoudigen we het productieproces wat een tijdswinst en kostenbesparing oplevert. Om dit verder door te trekken, willen we de werken uitvoeren in Cross-Laminated-Timber. Zo is onder meer de draagstructuur voor gevels, vloeren en het dak dezelfde, maar brengt dit toch een zekere flexibiliteit met zich mee en kan elke dakvorm uniek worden uitgevoerd zonder grote meerkost.

Door van in het begin al rekening te houden met de eisen voor BEN-woningen moeten er later geen grote aanpassingswerken gebeuren. Aangevuld met de laatste technieken zoals een warmtepomp en fotovoltaïsche installatie is het halen van BEN of strenger geen probleem.